Skip to content Skip to footer

آرکا دستیار خبره ی شما...

همراه شما می مانیم

مجموعه ما فعالیت خود را از سال 1400 در قالب شخص حقوقی و با عنوان شرکت بهین اندیشان آرکا رابین و به مدیریت خانم آسیه روی گر شروع نموده است.
علاوه بر هیئت مدیره شرکت، تیمی قدرتمند دارای روحیه کار گروهی و خلاق نیز در پشت صحنه ارائه این محصولات و خدمات حضور دارند که بازوان اجرایی ما در رسیدن به اهداف تعیین شده خواهند بود.
تیم ما متشکل از 12 متخصص حرفه ایِ این حوزه میباشد که ما را در ارائه خدمات به ده ها مشتری حقیقی و حقوقی در سال های گذشته و کسب رضایتمندی حداکثری از جانب مشتریان از صنایع مختلف یاری رسانده اند.

چشم انداز و رسالت تیم ما، توسعه یک کسب و کار استاندارد و رسیدن به رضایت حداکثری در بین مشتریان بوده و خواهد بود. از جمله ضوابطی که دنبال کردهایم و خواهیم کرد این است که اثربخشی و بازدهی خود را به واسطه استخدام، انتخاب، جهت دهی،  آموزش، مشاوره، انتقال ارزشها و استراتژیها در تیم خود به حداکثر برسانیم. ما به تیم منسجمی که تشکیل داده ایم میبالیم و آن را یکی از نقاط قوت خود و مزیت های رقابتی عمده در برابر رقبای خود محسوب میکنیم.

آسیه روی گر
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دارای 15 سال سابقه کاری در حوزه امور مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

محاسبه مالیات
برای شرکت ها

مشاوره مالیاتی
برای اشخاص

مشاوره بیمه
برای شرکت ها

تحلیل پیشرفته
حسابداری

تعداد کارشناسان
8080
درصد رضایت
8080%
پروژه های خاتمه یافته
808080
مشتریان راضی
808080
ارتباط با ما