Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

با عنایت به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص محاسبات کسر از حدمجاز ماده 6 قانون پایانه‌های

در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در

پیرو اطلاعیه شماره 24 در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 و با عنایت به نصاب مقرر در

با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره 3 ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (6)

در راستای توسعه سامانه مودیان و درخواست‏های مکرر مودیان محترم مالیاتی در خصوص دریافت صورتحساب‏های خرید و فروش ثبت شده

پیرو اطلاعیه شماره 33- در خصوص قابلیت امکان مشاهده حد مجاز ماده 6 برای دوره های مختلف، به پیوست راهنمای

  اطلاعیه شماره 38- در خصوص انتخاب روش ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی- مطا…

با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره 3 ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (6) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‏های فروشگاهی و…

Read More

ارتباط با ما