Skip to content Skip to footer

  اطلاعیه شماره 34- راهنمای تصویری مشاهده حد مجاز ماده 6 برای دوره های مختلف

پیرو اطلاعیه شماره 33- در خصوص قابلیت امکان مشاهده حد مجاز ماده 6 برای دوره های مختلف، به پیوست راهنمای تصویری مشاهده حد مجاز ماده 6 برای دوره‏های مختلف  ایفاد میگردد.

Leave a comment

0.0/5

ارتباط با ما